بایگانی‌های ترجمه رسمی مدارک - دارالترجمه رسمی پارسیس

ترجمه رسمی مدارک

در این دسته خدمات ترجمه رسمی مدارک را به زبان های مختلف معرفی کرده و به توضیح انواع مدارک ترجمه شده خواهیم پرداخت

ترجمه رسمی تعهدنامه و اقرارنامه

ترجمه رسمی تعهدنامه یا اقرارنامه

بدون دیدگاه
یکی دیگر از مدارکی که به‌صورت رسمی در یک دارالترجمه رسمی ترجمه می‌شود ترجمه اقرارنامه یا همان تعهدنامه خواهد بود. اگر بخواهیم در مورد تعهدنامه و اقرارنامه توضیحات مختصری ارائه…
فهرست