ترجمه زبان

ترجمه زبان واژه ای است مفهومی که در امر ترجمه مورد استفاده قرار میگیرد و این عمل توسط یک مترجم انجام میپذیرد

هدف از ترجمه این است که با در نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی و منطقه ای بین زبانهای مبدا و هدف ، لحن اصلی و هدف یک پیام را انتقال دهد.

در خدمات ترجمه , مترجمین مختلفی با مهارت های خاص به کار گمارده خواهند شد , مثلا ترجمه انگلیسی مترجم انگلیسی را می طلبد ما در این بخش انواع مختلفی از زبان های تحت پوشش خود را معرفی نمودیم .

هم اینک ما می توانیم نزدیک به 100 زبان را تجت پوشش قرار دهیم افتخار ما این است که علاوه بر خدمات شاخص , زبان های نادر و کمیاب را قادریم انجام نماییم

فهرست