ترجمه آلمانی گواهی اشتغال به کار - دارالترجمه رسمی پارسیس
گواهی اشتغال به کار

ترجمه آلمانی گواهی اشتغال به کار

گواهی اشتغال به کار

گواهی اشتغال به کار

ترجمه آلمانی گواهی اشتغال به کار

ترجمه آلمانی گواهی اشتغال به کار برای ارائه به سفارت خانه ها جهت اخذ ویزا و یا دیگر موارد توسط دارالترجمه آلمانی پارسیس انجام خواهد شد

از گواهی اشتغال به کار در جاهای مختلف می توان استفاده کرد. مثلاً برای دریافت ویزا ارائه گواهی  شغلی به سفارتخانه الزامی است.

از این گواهی در بسیاری از جاهای دیگر نیز می توان بهره گرفت از نکاتی که در نگارش گواهی اشتغال به کار می بایست مورد توجه قرار گیرد این است که در عنوان این گواهی نباید از عناوینی مثل به….. اداره دادگستری و… به کار برده شود میتوان در انتهای گواهی اشتغال به کار چنین نگارش نمود که این گواهی صرفاً جهت ارائه به ….صادر شده است.

نکته : در گواهی شغلی  اگر شغل فرد تمام وقت باشد می بایست دفترچه بیمه ,سابقه بیمه و مدت زمان اشتغال که به تایید سازمان بیمه مربوط رسیده است نیز آماده شود.

هدف از ترجمه گواهی شغلی چیست

ترجمه گواهی شغلی یا ترجمه گواهی کار در بسیاری از موارد از جمله دریافت ویزا برای ارائه به سفارت الزامی است

اگر گواهی شغلی از سازمان ارائه شود چه ملزوماتی دارد

لازم به ذکر است گواهی اشتغال به کاری که از سمت ادارات و سازمان های دولتی صادر می شود می بایست به تایید کارگزینی آن اداره رسید و مهر و تایید آن اداره نیز را دارا باشد.

تایید مدارک گواهی اشتغال به کار

راهنمای کاملی برای تایید مدارک گواهی شغلی وجود دارد که به صورت خلاصه در ذیل نام میبریم
گواهی اشتغال به کاری که برای سازمان‌های زیرمجموعه بهزیستی صادر می‌شود می‌بایست به مهر و تایید سازمان بهزیستی برسد.
گواهی اشتغال که برای کارخانه ها صادر می شود ارائه روزنامه رسمی و تایید و مهر سازمان صنایع و همچنین مدرک مجوز فعالیت
جهت صدورگواهی اشتغال برای آژانس های گردشگری و هواپیمایی ارائه آخرین روزنامه رسمی آژانس و همچنین مهر وتایید سازمان هواپیمایی کشور
رای صدور گواهی اشتغال به کار به جهت واحدهای صنفی جواز کسب و تایید اتحادیه صنف مربوطه الزامی است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت دارالترجمه مراجعه نمایید

ترجمه رسمی گواهی کار به همراه تاییدات

مراحل تایید ترجمه گواهی اشتغال به کار توسط دادگستری به این صورت می باشد
نسخه اصلی گواهی سابقه شغلی که شامل مهر شرکت ,موسسه و یا اداره بوده و گواهی کار بر روی سربرگ آن سازمان نوشته شده باشد.
نسخه کپی شده از روزنامه رسمی شرکت که شامل مهر شرکت و یا موسسه باشد. دفترچه بیمه درمانی فردی که گواهی اشتغال به کار برای وی صادر شده است.
ارائه دفترچه بیمه برای این است که صحت اشتغال فرد ثابت شود.

 

لازم به ذکر است گواهی اشتغال به کاری که از سمت ادارات و سازمان های دولتی صادر می شود می بایست به تایید کارگزینی آن اداره رسید و مهر و تایید آن اداره نیز را دارا باشد.

راهنمای تائید مدارک

راهنمای تائید مدارک

راهنمای تایید مدارک گواهی اشتغال به کار

 • گواهی اشتغال به کاری که برای سازمان‌های زیرمجموعه بهزیستی صادر می‌شود می‌بایست به مهر و تایید سازمان بهزیستی برسد.
 • برای صدور گواهی اشتغال به کار که برای موسسات خصوصی ارائه می‌شود میبایست آخرین روزنامه رسمی آن موسسه نیز ارائه گردد.
 • گواهی اشتغال که برای کارخانه ها صادر می شود ارائه روزنامه رسمی و تایید و مهر سازمان صنایع و همچنین مدرک مجوز فعالیت کارخانه از طرف سازمان صنایع نیز برای صدور آن الزامی است .
 • جهت صدورگواهی اشتغال برای آژانس های گردشگری و هواپیمایی ارائه آخرین روزنامه رسمی آژانس و همچنین مهر وتایید سازمان هواپیمایی کشور و یا وزارت ارشاد الزامی است.
 • گواهی سابقه شغلی  صادر شده برای داروخانه‌ها به تایید انجمن داروسازان و مجوز تاسیس داروخانه نیازمند است.
  برای صدور گواهی اشتغال به کار برای درمانگاه ها و بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی تایید سازمان آموزش پزشکی یا یا اداره نظام پزشکی یا دانشگاه علوم پزشکی و یا شبکه بهداشت و درمان الزامی است.
 • گواهی صادر شده به جهت مطب های پزشکی و دندانپزشکی نیازمند تایید و مهر سازمان نظام پزشکی است.
  برای صدور گواهی اشتغال به کار به جهت واحدهای صنفی جواز کسب و تایید اتحادیه صنف مربوطه الزامی است.
  برای صدور گواهی اشتغال به کار برای استادان و کارمندان دانشگاه آزاد می بایست مورد تأیید دانشگاه و سازمان مرکزی دانشگاه گردد.
 • برای صدور گواهی کار برای استادان و کارمندان دانشگاه های دولتی تایید گزینش دانشگاه و امضاء و مهر دانشگاه الزامی است. سازمان یا اداره ای که گواهی اشتغال به کار را برای فردی صادر می کند می بایست حقیقی بودن آن ثابت شود اگر در گواهی اشتغال به کار شخصی سمت خاصی ذکر گردد می بایست اصل مدارک متن مربوطه را حاضر نماید.

نکته : میتوان به جای دفترچه درمانی از لیست سابقه بیمه که دارای مهر بیمه است نیز استفاده شود.

اگر سمت شغلی فرد در ترجمه گواهی اشتغال به کار ذکر شود می بایست نسخه اصلی مدرک تحصیلی فرد نیز حاضر باشد اصل مدرک تحصیلی برای این است که ثابت شود تحصیلات و سمت شغلی فرد حقیقی است.

نسخه اصلی مدرک تحصیلی دانشگاه های مربوط به وزارت علوم و تحقیقات لازم است توسط سازمان امور فارغ التحصیلان وزارت علوم تایید شود.

اگر فرد در دانشگاه آزاد تحصیل کرده باشد لازم است اصل مدرکی که ارائه کرده است توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به تایید برسد.

آدرس سازمان مرکزی: تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری (شمال)، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

این مدارک می بایست نسخه اصلی آنها برای تایید ترجمه به محضر دادگستری برسد تا از صدور گواهی های اشتغال بکار غیر قانونی و جعلی جلوگیری شود.

اگر هر یک از مدارکی که در بالا برای شما ذکر کردیم به طور کامل و صحیح حاضر نباشند دادگستری و وزارت امور خارجه ترجمه رسمی اشتغال به کار را تایید نمی‌کنند

گواهی اشتغال به کار یک مدرک مفید و موثر برای فرد محسوب می شود و حکمی رسمی و قانونی برای تایید اشتغال فرد است. اگر شخصی قصد دارد مهاجرت کند و از ایران خارج شود بسیار برای او سودمند خواهد بود که از مدارک ,اسناد ,سمت ها و کار های خود یک ترجمه رسمی و تایید شده تهیه کند تا به وسیله آن بتواند راحت تر در کشور مقصد شغل مناسبی را پیدا کند.

گواهی های کاری که از طرف شرکت یا موسسات صادر شده و شامل مهر آن موسسه , شخص و یا شرکت بوده و همچنین بر روی سربرگ گواهی آرم شرکت یا موسسه موجود باشد را می توان به تمامی زبانها ترجمه کرد.

بعد از ترجمه گواهی سابقه کار می‌بایست ترجمه گواهی توسط مترجمین رسمی دادگستری تایید شود. برای تایید ترجمه توسط دادگستری به کپی روزنامه رسمی شرکت که شامل مهر شرکت است نیاز است.

علاوه بر روزنامه رسمی دفترچه بیمه و مدرک تحصیلی فرد نیز که در ترجمه ذکر شده است نیز می بایست حاضر شود.

 

A-guide-to-preparing-for-your-first-translation

A guide to preparing for your first translation

مراحل تایید ترجمه گواهی اشتغال به کار توسط دادگستری:

نسخه اصلی گواهی سابقه شغلی که شامل مهر شرکت ,موسسه و یا اداره بوده و گواهی کار بر روی سربرگ آن سازمان نوشته شده باشد.
نسخه کپی شده از روزنامه رسمی شرکت که شامل مهر شرکت و یا موسسه باشد. دفترچه بیمه درمانی فردی که گواهی اشتغال به کار برای وی صادر شده است.

ارائه دفترچه بیمه برای این است که صحت اشتغال فرد ثابت شود.

ترجمه زبان آلمانی به فارسی و بالعکس:

زبان آلمانی نسبت به زبان انگلیسی و فرانسه کماکان به ویژگی های دستوری و ساختاری زبان پایه خود وفادار است.

از ویژگی‌های دستور زبانی آن مانند استفاده از کلمات مذکر مونث و خنثی و کلمات و واژگان ژرمنی است و نسبت به گذشته تغییرات بسیار کوچکی را نموده است

اما زبان انگلیسی و فرانسه در طول زمان بسیار ساده تر شده اند.

زبان آلمانی کماکان ساختار پیچیده خود را حفظ کرده است. یادگیری زبان آلمانی به جهت اینکه آلمان یک کشور قدرتمند اقتصادی و تجاری و یک قطب علمی محسوب می شود بسیار مفید است. کالج های بزرگ آلمان همواره یکی از مقصد های تحصیلی دانشجویان ایران بوده اند و زبان آلمانی نیز در ایران بسیار مهم و پرطرفدار می‌باشد.

تقاضاهای مختلف برای ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی در ایران در رتبه دوم بعد از انگلیسی قرار دارد زیرا آلمان برای تحصیل و سرمایه گذاری و همچنین زندگی و اقامت یکی از کشورهای محبوب از نظر ایرانی ها محسوب شده و هر ساله شاهد مهاجرت افراد مختلف از ایران برای اهداف مختلف به این کشور هستیم.

زبان آلمانی یکی از کهن ترین و زیباترین زبان‌های جهان بوده و بسیاری از کتاب‌های ارزشمند و همچنین پروژه های تجاری و اقتصادی و علمی کشور ما با آلمان به زبان آلمانی نوشته می‌شود. زبان آلمانی ریشه ژرمنی دارد. اما واژگانی نیز از زبان لاتین یونانی فرانسه و انگلیسی نیز به آن وارد شده است.

این زبان ارزشمند و جذاب با وجود فایده بسیار بالایی که دارد یکی از زبان های دشوار برای یادگیری است و ترجمه اسناد مدارک  آلمانی به دیگر زبان ها نیازمند تسلط و تجربه و تبحر دارد ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی نیز نیاز به یک تسلط بسیار بالا دارد که می بایست توسط فردی صورت گیرد که به مفاهیم و واژگان این زبان تسلط داشته و همچنین به فرهنگ و ویژگیهای آلمان نیز آشنا باشد.

برای ترجمه با کیفیت به زبان آلمانی می‌بایست به تمام دستور های نگارشی و قواعد فرهنگ آلمان تسلط داشت تا بتوان متنی را که قابل تأیید و استاندارد است ارائه کرد و نسبت به انگلیسی و فرانسه دارای دستور نگارش سخت‌تری می باشد.

ترجمه باکیفیت فارسی به آلمانی یا آلمانی به فارسی می بایست توسط فردی صورت گیرد که تحصیلات آکادمیک و قوی در این زبان داشته و یا در کشور آلمان زندگی کرده باشد و بتوانند بر واژگان تلفظ ها فرهنگ و اصول این زبان تسلط داشته باشد در غیر این صورت ما شاهد یک ترجمه غیر اصولی و غیر علمی و غیر قابل تایید خواهیم بود برای ترجمه زبان فارسی به آلمانی و آلمانی به فارسی به دلیل اینکه این زبان یک زبان پیچیده و سخت است شما نباید این کار را به هر کسی بسپارید. زیرا این کار به تسلط بالایی نیاز دارد. دارالترجمه رسمی پارسیس با دارا بودن هزاران مترجم از سراسر دنیا بهترین و با کیفیت ترین ترجمه ها را به شما ارائه می دهد.

نوشتهٔ پیشین
ترجمه کتاب انگلیسی
نوشتهٔ بعدی
ترجمه تخصصی مدیریت

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • با تشکر از زحمات شما برای قرار دادن نمونه ترجمه ها به آلمانی. این کمک شایانی برای راهنمایی مترجمان تازه کار و دانشجویان مترجمی است. چنانچه مقدور باشد و نمونه ترجمه های دیگری را هم در سایت بگذارید ممنون خواهیم شد.

  پاسخ
  • با سلام و عرض ادب ما نمونه های مختلفی را در حال بروز رسانی و قرار دادن در سایت هستیم عنایت فرمایید کافی است عنوان فرم ترجمه رسمی را در سایت جستجو نمایید

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست