بایگانی‌های تاریخچه زبان - دارالترجمه رسمی پارسیس

تاریخچه زبان

تاریخچه هر زبان ؛به معرفی زبان های خارجه میپردازد ما در این بخش به معرفی تاریخچه زبان های مختلف خواهیم پرداخت

تفاوت زبان و لهجه

تفاوت زبان و لهجه

بدون دیدگاه
همه ما اکثرا در مورد زبان ها و ترجمه های مختلف از زبان مبدا به زبان مقصد صحبت میکنیم اما به ندرت در مورد مفهوم اصلی زبان ها ایده می…
آموزش ترجمه زبان اسلواکی

آموزش ترجمه اسلواکی

بدون دیدگاه
آموزش ترجمه زبان اسلواکی آموزش ترجمه زبان اسلواکی آموزش ترجمه  زبان اسلواکی   شامل معرفی  و آموزش  شاخصه های زبان که خود یک زبان هندواروپایی است . زبان هندواروپایی تمامی گویش…
تاریخچه زبان ارمنی

تاریخچه زبان ارمنی

بدون دیدگاه
تاریخچه زبان ارمنی تاریخچه زبان ارمنی تاریخچه زبان ارمنی متعلق به گروه ساتم (satəm) از زبان هندو اروپایی است. زبان ارمنی همچنین حداقل یکی از ویژگی‌های زبانی کشورهای سلتیک، آلمانی،…
تاریخچه زبان آلمانی

تاریخچه زبان آلمانی

بدون دیدگاه
تاریخچه زبان آلمانی تاریخچه زبان آلمانی   اگر بخواهیم نگاهی به اولین محل آموزش ترجمه آلمانی در تهران که در دارالفنون بود داشته باشیم ، باید از روابط ایران و…
فهرست