بایگانی‌های سفارت خانه تهران در اتریش - دارالترجمه رسمی پارسیس

سفارت خانه تهران در اتریش

سفارت اتریش در تهران

سفارت اتریش در تهران

بدون دیدگاه
سفارت اتریش در تهران روابط بین دو کشور ایران و اتریش به حدود ۱۶۰ سال پیش برمیگردد ؛ اولین رابطه دوستانه دو کشور ایران و اتریش در دوره پادشاهان صفوی…
فهرست