بایگانی‌های آموزش ترجمه به همراه استخدام مترجم روس - دارالترجمه رسمی پارسیس

آموزش ترجمه به همراه استخدام مترجم روس

استخدام مترجم

استخدام مترجمین

بدون دیدگاه
آگهی استخدام شماره ۱ دارالترجمه پارسیس جهت تکمیل کادر خود در بخش ترجمه متون، اقدام به استخدام مترجم کتبی و شفاهی در زبانهای زیر نموده است: مترجم انگلیسی، مترجم آلمانی ،مترجم …
فهرست